مناطق تحت پوشش،شرکت نیایش یزد

مناطق تحت پوشش

  • PDF

تمامی مراکزشهریزدتحت پوشش خدمات اینترنت پرسرعت نیونت می باشد.

پیش شماره های فعال

627 ، 626 ، 622 مرکزامام خمینی(ره)
629 ، 628 ، 624 ،623 مرکزشهیدروح پرور
726 ، 725 ، 724 مرکزشهیدصدوقی
526 ، 525 ، 524 ، 523 ، 522 مرکزشهیدمطهری
723 ، 722 ، 720،721 مرکزآزادگان
826 ، 825 ، 824 مرکزهفتم تیر
821 ، 820 مرکزشهیدمفتح
828 ، 823 ، 822 مرکزکوثر
621 ، 620 مرکزرسالت