درباره ما

  • PDF

شرکت نیایش یزد توانسته است با حدود بیش از 14 سال سابقه کاری ،کادری مجرب رابه خوداختصاص داده و مشترکین خوبی را به خود جذب نماید، فعالیت اصلی این شرکت در زمینه اینترنت پرسرعت ثابت ووایرلس می باشد .

پشتیبانی کامل و رفع مشکل در کمترین زمان ممکن،رضایتمندی مشتری،ایجاد روابط حسنه سرلوحه پرسنل این شرکت بوده و خواهد بود.

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل:حسن سامعی